Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce

 

Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 1 luty 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2019 roku.
 2. Ustalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
 3. Wybór Zastępców Przewodniczących komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na sesję. 
 5. Sprawy bieżące.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,

                                                                                                     Budżetu i Mienia Komunalnego

                                                                                                             Waldemar Stokłosa

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                                       Ochrony Środowiska, Porządku i Samorządu

                                                                                                                   Robert Jurczyk

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,

                                                                                                 Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych     

                                                                                                                Marek Kołodziejczyk 

                                   

                                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                         Iwona Hruzik

   

Wersja XML