Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Gminy Walce, przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczacowych dzierżawców.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.129.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4528803
w tym miesiącu: 26465
dzisiaj: 175

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1