Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną Brozec kanalizacja atap II .pdf
PDFZałącznik nr 8.1. Przedmiar robót - Zad nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 8.2. Przedmiar robót - Zad nr 2.pdf
 

 Załącznik nr 9.1. Dokumentacja oraz STWiOR - kanalizacja sanitarna

PDFBrożec Decyzja środowiskowa.pdf
PDFKomora zasuw pompowni PB-3.pdf
PDFMapa 1- Brożec 2.pdf
PDFMapa 2- Brożec 2.pdf
PDFMapa 3-Brożec 2.pdf
PDFMapa 4-Brożec 2.pdf
PDFMapa 5-Brożwc 2.pdf
PDFMapa 6-Brożec 2.pdf
PDFMetryka-Specyfikacje.pdf
PDFOpinia geotechn. Brożec -2.pdf
PDFOpis PB Brożec-etap 2.pdf
PDFOpis PW Brożec-etap 2.pdf
PDFPB-2 warunki przyłączenia.pdf
PDFPB-3 warunki przyłączenia.pdf
PDFPlan orientacyjny- Brożec 2.pdf
PDFPlan zagosp. pompowni PB-2.pdf
PDFPlan zagosp. pompowni PB-3.pdf
PDFPompownia PB-2.pdf
PDFPompownia PB-3.pdf
PDFPompownia przydomowa Pd.pdf
PDFProfile K-6, K-7, K-8.pdf
PDFProfile K.2, K.2-5.pdf
PDFProfile K.4, K.4-3,.pdf
PDFProfile K.5, K.5-2.pdf
PDFProjekt wyk. - cz. elektr..pdf
PDFProjekt wykonawczy - cz. elektr..pdf
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf
PDFUzgod. drogi Brożec-2.pdf
PDFUzgodnienie z ZUD Brożec.pdf
PDFUżycz. terenu Brożec-2.pdf
PDFZest. przył. Brożec-etap 2.pdf

Załacznik 9.2. Dokumentacja oraz STWiOR - kanalizacja deszczowa

PDFMapa 2 Brożec deszcz. 1-1000.pdf
PDFMapa 3 Brożec deszcz, 1-1000.pdf
PDFMapa orient. deszcz. Brożec.pdf
PDFMetryka-Specyfikacje.pdf
PDFOpis PW Brożec-deszcz..pdf
PDFProfil deszcz. Brożec 1.pdf
PDFProfil deszcz. Brożec 2.pdf
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFST 03.00 - Kanalizacja deszczowa.pdf
PDFUzgodnienie ZUD Brożec deszcz..pdf
 

Wersja XML