Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Brak opisu obrazka
• PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej
na terenie gminy Walce

Głównym celem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dwóch miejscowości gminy Walce tj. w Walcach i w Grocholubiu. Miejscowości te zostaną skanalizowane w 100%. Dzięki temu projekt przyczyni się do wyeliminowania zrzutu zanieczyszczonych ścieków do gleby oraz zredukowania przedostających się do wód powierzchniowych. Projekt przyczyni się również do realizacji celów wyznaczonych przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Dzięki zrealizowaniu projektu poprawią się warunki sanitarne, a tym samym poprawi się jakość życia mieszkańców. Nastąpi wzrost konkurencyjności regionu.

Wydatki ogółem wynoszą: 18.216.285,00,-zł
- dofinansowanie wynosi: 11.217.056,93,-zł


 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-01

Wersja XML