Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018

PDFUchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Walce.pdf


PDFUchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce.pdf


PDFUchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.pdf


PDFUchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf


PDFUchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf


PDFUchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce.pdf


PDFUchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia.pdf
 

Wersja XML