Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

Brak opisu obrazka
1. Zagospodarowanie ogródka zabaw „KADŁUBAK” w Walcach

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności własnej miejscowości poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, podniesienie jego walorów estetycznych oraz optymalne zagospodarowanie istniejących walorów rekreacyjnych.
Ponadto przyczyni się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności, tożsamości z danym obszarem i troski mieszkańców o swoją „małą ojczyznę

Wydatki, które zostaną poniesione na ten projekt wyniosą ogólnie: 32.999,02,-zł
- z tego pomoc dofinansowana wyniesie 22.783,22,-zł
- środki własne wynoszą 5.477,60,-zł


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-01

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4527508
w tym miesiącu: 25170
dzisiaj: 2746

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1