• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019

Uchwały dotyczące budżetu Gminy Walce na 2019 rok

1. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2019 rok.pdf

2. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2019 rok.pdf

3. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce.pdf

4. PDFUchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

5. PDFUchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

 
 
Wykonanie budżetu Gminy Walce za 2019 rok

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2019 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 31 marca 2019 roku.pdf

2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2019 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2019 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2019 roku - korekta nr 1.pdf
PDFInformacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych_30.06.2019.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4338435
w tym miesiącu: 35962
dzisiaj: 213