Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku

 


PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU kandydatów.pdf


PDFZarządzenie Nr Or.120.50.2018 oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkurs 2019.pdf

DOCFormularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.doc

Wersja XML