Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Wydanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok.

2. Omówienie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy bieżące.

                                                                                                                                           

                                                                                     

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                        Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

                                                                                                      Porządku Publicznego i Samorządu

                                                                                                                    Robert Jurczyk

 

                                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Rozwoju Gospodarczego, Budżetu

                                                                                                             i Mienia Komunalnego

                                                                                                               Waldemar Stokłosa

 

                                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,

                                                                                                          Zdrowia i Spraw Socjalnych

                                                                                                               Marek Kołodziejczyk

 

Wersja XML