Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”, umowa dotacji Nr 31/2018/G-61/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 9 828,51zł z czego:    
1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) – 8 354,23 zł
2. Beneficjenci końcowi (15% kosztów) – 1 474,28 zł.


Wójt Gminy Walce   
- /Bernard Kubata/

Wersja XML