• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”

Informacja o dofinansowaniu zadania pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”, umowa dotacji Nr 31/2018/G-61/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 9 828,51zł z czego:    
1. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) – 8 354,23 zł
2. Beneficjenci końcowi (15% kosztów) – 1 474,28 zł.


Wójt Gminy Walce   
- /Bernard Kubata/

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4411771
w tym miesiącu: 50004
dzisiaj: 334