Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały

PDFUchwała nr XXXIV.304.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.305.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.306.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.307.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.308.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.309.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowym.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.310.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.311.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skag na nienależyte wykonywanie zadań.pdf
 

Wersja XML