Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXXIII.297.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.298.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.299.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego...pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.300.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.301.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX.276.2018.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.302.2018 z dnia 19 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.303.2018 z dnia 19 września 2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do przeprowadzenia.pdf


 

Wersja XML