Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert .pdf


PDFWyjasnienia treści SIWZ- odpowiedź na pytania nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu .pdf
PDFSIWZ - dostawa samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Brożec.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.DOCX.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ.DOCX.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.DOCX.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.DOCX.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.DOCX.docx
PDFZałącznik nr 6 Wymagania techniczne sam. OSP Brożec.pdf
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf
 

 

 

Wersja XML