Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXXII.288.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.289.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Walce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.290.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Walce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż .pdf

PDFUchwała Nr XXXII.291.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.292.2018 z 27 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę nr X.76.2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.293.2018 z 27 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę nr V.24.2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.294.2018 z 27 czerwca w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.295.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.296.2018 z 27 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.pdf
 

Wersja XML