Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21 sierpnia 2018.pdf


PDFZapytanie ofertowe nr ZP 271 10 26 2018 z dnia 10 sierpnia 2018.pdf

PDFzał nr 1 Wzór oferty.pdf

PDFzał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

PDFzał nr 3 wykaz usług.pdf

PDFzał nr 4 Wykaz osób.pdf

PDFzał nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf

PDFzał nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Program funkcjonalno - użytkowy

PDFPFU Spichlerz Brożec 06.pdf
PDFZAL_1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFZAL_2 Pozwolenie na budowę.PDF
PDFZAL_3 Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konswerwatora Zabytków.pdf
PDFZAL_4 Ekspertyza o stanie technicznym budynku oraz program konserwatorski.pdf
PDFZAL_5 Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.pdf
PDFZAL_6 Lista eksponatów.pdf
PDFZAL_7 Schemat układu wystawy.pdf
PDFZAL_8 Zdjęcia obiektu w trakcie prac.pdf
PDFZAL_9 Kosztorys inwestorski.pdf

Załącznik nr 8 Projekt budowlany

PDFMETRYKA.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFWYPOSAŻENIE.pdf
PDF20 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDF27 - PRZEKRÓJ A-A.pdf

Instalacje elektryczne
PDFIE METRYKA.pdf
PDFIE OPIS.pdf
PDFRzut piętra.pdf
PDFRzut przyziemia.pdf


PDFZałącznik nr 9 Kosztorys inwestorski.pdf

PDFZałącznik nr 10 Lista przedmiotów.pdf

Wersja XML