Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

DOCINFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI na 2014 r..doc


DOCZarządzenie Nr Or.0050.64.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 października 2013 r..doc w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

DOCZałącznik nr 1 do zarzadzenia nr Or.0050.64.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 października 2013 r..doc
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.64.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 października 2013 r..doc
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.64.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25 października 2013 r..doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Huta
Data wytworzenia: 2013-10-25

 

Wersja XML