Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2018

PDFZarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.02.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok 2018-2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.03.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I szkół podstawowych 2018-2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.04.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.05.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.06.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.07.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2018 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.08.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.09.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.02.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.02.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.02.2018 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie zmiany przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie określenia współczynnika dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie okrślenia formy przekazywnia sprawozdań budżetowych przez kier. jedn. oraz kier. jedn. obsługujących Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 01.03.2018 w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosku o dofinansowanie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.03.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawoz. rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.03.2018 w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 zmieniające nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.131.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podaku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.04.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.04.2018 w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosku o płatność.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 17.05.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 22.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 22.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 06.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.07.2018 w sprawie ogłoszenia o I przetargu na nieruchomość gruntową.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2018 w sparwie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.07.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od 1.01 do 30.06 2018r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 r. z budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.08.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.08.2018r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce z I półrocze 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.90a.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.09.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.09.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.09.2018r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 r. z budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01.do 30.09 2018 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o zmianę w projekcie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2018r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o zmianę w projekcie.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.11.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.123.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2018 w saprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.112.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżeto.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.128.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.129.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2018 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budzetowej na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.132.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce.pdf
 


 

 

 

 

Wersja XML