Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFZapytanie nr 271 10 37 2018.pdf

PDFZał nr 1 Formularz ofertowy.pdf
PDFZał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZał nr 3 Wykaz usług.pdf
PDFZał nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf
PDFZał nr 5 Projekt umowy.pdf
PDFZał nr 6 Wymagania funkcjonalne.pdf
PDFZał nr 7 Lista przedmiotów.pdf
 

Wersja XML