Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6

Wójt Gminy Walce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6

PDFZarządzenie Nr Or.0050.72.2018 z 11.07.2018 w sprawie ogłoszenia o I przetargu na nieruchomość gruntową.pdf

Wersja XML