Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert .pdf


PDFZapytanie ofertowe pdf.pdf
DOCXZałącznik nr 1.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3 .docx
XLSXZałącznik nr 4.xlsx
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Przedmiar robót.pdf


Dokumentacja techniczna

PDFzał. 7 01 - RZUT FUNDAMENTÓW.pdf
PDFzał. 7 02 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFzał. 7 03 - RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf
PDFzał. 7 04 - RZUT DACHU.pdf
PDFzał. 7 05 - PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFzał. 7 06 - PRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFzał. 7 07 - ELEWACJE.pdf
PDFzał. 7 BIOZ.pdf
PDFzał. 7 opis_techniczny kromołów1.pdf
PDFzał. 7 Z-1 ZAGOSPODAROWANIE.pdf
PDFzał. 7 Z-1 ZAGOSPODAROWANIE LEGENDA.pdf

STWiOR

PDFzał. 8 B.00.WYMAGANIA OGOLNE - KROMOŁÓW.pdf
PDFzał. 8 B.01. ROBOTY DREWNIANE - KROMOŁÓW.pdf
PDFzał. 8 B.02. UTWARDZENIE TERENU - KROMOŁÓW.pdf
PDFzał. 8 B.03.SIŁOWNA ZEWNĘTRZNA,.pdf

DOCXZałącznik nr 9 Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx
 

Wersja XML