Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Tytuł proj.       „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki 
                       -zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej”

Cel                  podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez budowę nowego obiektu rekreacyjnego
                       dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów

Program          Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie         Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020

Poddziałanie   19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
                       przez społeczności” 

Zakres            budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
                       lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Planowane        nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
efekty
rzeczowe

Okres realizacji projektu        2018

Wartość dofinansowania        64 688 zł (63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

 

Wersja XML