Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXXI.277.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ... .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.278.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.279.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.. .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.280.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.281.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.282.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków... .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.283.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolych stanowiących własność Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.284.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.285.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.286.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia opinii dot. podziału Powiatu Krapkowickiego na okręgi wyborcze, ich numery.. .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.287.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce.pdf
 

Wersja XML