Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do lat 3, obręb Walce działka 2311/3 k.m. 8

PDFZarządzenie Nr Or 0050.59.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7 czerwca 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

Wersja XML