Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/

Wójt gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców do lat 3 w miejscowości  Grocholub działka nr 510

PDFZarządzenie Nr Or 0050.58.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

Wersja XML