Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXX.268.2018 z 14 marca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXX.269.2018 z 14 marca 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXX.270.2018 z 14 marca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf

PDFUchwała Nr XXX.271.2018 z 14 marca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.pdf

PDFUchwała Nr XXX.272.2018 z 14 marca 2018 zmieniająca uchwałę nr X.76.2015 w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej...pdf

PDFUchwała Nr XXX.273.2018 z 14 marca 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem ....pdf

PDFUchwała Nr XXX.274.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych....pdf

PDFUchwała Nr XXX.275.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic....pdf

PDFUchwała Nr XXX.276.2018 z 14 marca 2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin....pdf
 

Wersja XML