Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXIX.257.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIX.258.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce 2018 .pdf

PDFUchwała Nr XXIX.259.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce ....pdf

PDFUchwała Nr XXIX.260.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....pdf

PDFUchwała Nr XXIX.261.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicz. szkołom...pdf

PDFUchwała Nr XXIX.262.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXIX.263.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska ....pdf

PDFUchwała Nr XXIX.264.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia...pdf

PDFUchwała Nr XXIX.265.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia...pdf

PDFUchwała Nr XXIX.266.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXIX.267.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolych stanowiących właność Gminy Walce.pdf
 

Wersja XML