Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Walce informuje, że w terminie  od 13  lutego 2018 r do 6 marca 2018 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości /działki nr  93/2, 93/8, 93/3  k.m. 2 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej  na czas oznaczony do 3 lat gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć koleją.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.10.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

Wersja XML