• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Walce informuje, że w terminie  od 13  lutego 2018 r do 6 marca 2018 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości /działki nr  93/2, 93/8, 93/3  k.m. 2 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej  na czas oznaczony do 3 lat gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć koleją.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.10.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4395648
w tym miesiącu: 33881
dzisiaj: 3511