Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej

Brak opisu obrazka

 

We wszystkich oddziałach  Publicznego Przedszkola w Walach oraz Publicznego Przedszkola w Brożcu jest realizowany projekt edukacyjny „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”  w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Planuje się także wyjazdy do miejsc edukacji bezpośredniej.

Ponad to nauczyciele mają możliwość podjąć studia podyplomowe, pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę oraz kwalifikacje, opłacone w ramach projektu.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML