Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały

PDFUchwała Nr XXVIII.245.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.246.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.247.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.248.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.249.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.250.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.251.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki bezdom. psom.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.252.2017 z 20 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę nr XXIII.193.2017 z dnia 10 maja 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.253.2017 z 20 grudnia 2017 w sprawie przyj. Gmin. Programu Profil. i Rozwiąz. Probl. Alkoholowych na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.254.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. przyj. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 dla Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.255.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. zmiany uchwały w spr. regulaminu określającego wys. stawek dod. i innych....pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.256.2017 z 20 grudnia 2017 w spr. przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię.pdf
 

Wersja XML