• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.

Wójt Gminy Walce informuje, że w terminie  od 19  grudnia 2017 r do 9 stycznia 2018 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości / część działka nr  321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej  na czas oznaczony do 3 lat.

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.99.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397502
w tym miesiącu: 35735
dzisiaj: 919