Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/

Wójt Gminy Walce informuje , że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz stronie internetowej gminy znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dz. nr 1101/3 w Walcach na rzecz dotychczasowego najemcy.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.96.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

Wersja XML