Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.

Wójt Gminy Walce informuje , że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz stronie internetowej gminy znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.84.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 09 listopada 2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

Wersja XML