Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert z dnia 24.11.2017.pdf


PDFWyjasnienia treści SIWZ- odpowiedź na pytania nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
DOCzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną - Termomodernizacja Walce .doc
DOCHarmonogram rzeczowo - finansowy.doc
PDFzałącznik 8.1 PRZEDMIAR TERMOMO PRZEDSZKOLA 2017-NIEKWAL.pdf
PDFzałącznik 8.2 PRZEDMIAR TERMOMO PRZEDSZKOLA 2017-KWALIFIKOWANE-2.pdf

9. Dokumentacja

PDFBIOZ - przedszkole - WALCE- PDF.pdf
PDFCHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.pdf
PDFEKSPERTYZA - przedszkole - WALCE- PDF.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - przedszkole- WALCE.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFSPIS TREŚCI.pdf
PDFZagospodarowanie - 2016.12 - przedszkole.pdf

Rysunki

PDFRYSUNEK NR 1 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 10 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 11 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 12 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 13 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 14 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 15 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 16 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 17 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 18 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 19 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 2 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 20 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 21 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 22 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 23 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 24 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 3 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 4 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 5 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 6 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 7 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 8 - przedszkole.pdf
PDFRYSUNEK NR 9 - przedszkole.pdf
PDFSPIS RYSUNKÓW.pdf
 

Specyfikacje

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE.pdf
PDF_SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFB.02.POKRYCIE DACHU - PRZEDSZKOLE WALCE.pdf
PDFB.03.OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - PRZEDSZKOLE - WALCE.d….pdf
PDFB.04.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFB.05.TYNKI - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFB.06.ROBOTY MALARSKIE - PRZEDSZKOLE - WALCE.pdf
PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEDSZKOLE - WA….pdf
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - PRZEDSZKOLE - WAL….pdf
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - PRZEDSZKOLE - WALCE….pdf
 

 

Wersja XML