Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn. JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 30.10.2017 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Krapkowicach ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 10 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

DOCXFormularz z uwagami do oferty 11-2017.docx
PDFOFERTA - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2017 r.pdf
 

Wersja XML