Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych w użyczenie, stanowiących własność Gminy Walce na czas oznaczony do lat trzech, położonych w Straduni - działki nr 720/2 i 1624/4 z k.m. 8, gmina Walce. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

PDFZarządzenie Nr Or 0050.77.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf

Wersja XML