Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK.pdf


PDFZarządzenie Nr Or.0050.74.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017 r.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Or.0050.74.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.74.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.74.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017r.pdf
DOCFORMULARZ KONSULTACJI NA 2018 r..doc
 

Wersja XML