• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały

PDFUchwała Nr XXIV.220.2017 z 7 czerwca 2017 w sprawie rozpat. i zatw. spr. fin. wraz ze spra. z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.221.2017 z 7 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.222.2017 z 7 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.223.2017 z 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.224.2017 z 7 czerwca 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf


 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4395564
w tym miesiącu: 33797
dzisiaj: 3427