Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wójt Gminy Walce informuje , że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz stronie internetowej gminy znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.59.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

Wersja XML