Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert.pdf


PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
DOCzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną - Kanalizacja deszczowa Walce .doc
PDFzałącznik nr 8 PRZEDMIAR.pdf
 

załącznik nr 9

Dokumentacja i specyfikacje

PDFDecyzja Drogi Powiat.pdf
PDFMAPA POWIAT.PDF
PDFmetryka_wykonawczy.pdf
PDFOpis.pdf
PDFRys.1. Projekt zagospodarowaia terenu.pdf
PDFRys.2. Profil kanalizacji deszczowej.pdf
PDFRys.3 Schemat studni rewizyjnej.pdf
PDFspecyfikacja_KD.pdf
PDFUZGODNIENIE GMINA.PDF
PDFZUD.PDF
PDFzud mapa.pdf
 

Projekt organizacji ruchu

PDF1. METRYKA gmina.pdf
PDF1. METRYKA powiat.pdf
PDF2. opis gmina .cdr.pdf
PDF2. opis powiat .cdr.pdf
PDF3. Plan orientacyjny-gmina.pdf
PDF3. Plan orientacyjny-powiat.pdf
PDF4. schemat-gmina.pdf
PDF4. schemat-powiat.pdf
 

Wersja XML