Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert.pdf


PDFWyjasnienia treści SIWZ- odpowiedź na pytania.pdf


PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
DOCzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną - Termomodernizacja Brożec .doc
PDFzałącznik nr 8 SZKOŁA BROŻEC - PRZEDMIARY.pdf

Załącznik nr 9

Dokumentacja uzgodnienia ekspertyzy

PDFaudyt-karta-52050 AE.PDF
PDFaudyt-ulepszenia-52050 AE.PDF
PDFBIOZ.pdf
PDFBrożec - Szkoła - RZUT PRZYZIEMIA -INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - ELEWACJE.pdf
PDFBrożec Szkoła - ELEWACJE - INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFBrożec Szkoła - PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - PRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFBrożec Szkoła - PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PIĘTRA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PIĘTRA- INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PIWNIC.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PODDASZA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PODDASZA- INWENTARYZACJA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFBrożec Szkoła - STOLARKA OKIENNA.pdf
PDFBrożec Szkoła - RZUT DACHU.pdf
PDFekspertyza.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf
PDFOpinia i uzgodnienie projketu bodowlanego przez Wojwódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFoswiadczenie.pdf
PDFzagospodarowanie - brozec - szkola.pdf


Specyfikacje techniczne

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - SZKOŁA-BROŻEC.pdf
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SZKOŁA - BROŻEC.pdf
PDFB.02.POKRYCIE DACHU - SZKOŁA - BROZEC.pdf
PDFB.03.TYNKI - SZKOŁA - BROŻEC.pdf
PDFB.04.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - SZKOŁA - BROŻEC.pdf
PDFB.05.ROBOTY MALARSKIE - SZKOŁA - BROŻEC.pdf
 

 

Wersja XML