Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną Brozec kanalizacja atap I od Radcy .pdf
PDFZałącznik nr 8 Przedmiary robót.pdf

załącznik nr 9 - Dokumentacja oraz specyfikacje techniczne


PDFBrożec - protokół z narady koordynacyjnej.pdf
PDFBrożec - uzgodn konstrucji drogi.pdf
PDFBrożec - uzgodn. drogi powiatowe.pdf
PDFBrożec- uzgod. z ZE Kędzierzyn.pdf
PDFDecyzja środowiskowa Brożec.pdf
PDFKomora zasuw pompowni PB-1.pdf
PDFMapa 1 Brożec.pdf
PDFMapa 1a Brożec.pdf
PDFMapa 2 Brożec.pdf
PDFMapa orientacyjna Brożec.pdf
PDFMapa zagosp. terenu pompowni PB-1.pdf
PDFMetryka-Specyfikacje Brożec.pdf
PDFOpis proj. budowl. Brożec.pdf
PDFOpis wykon. cz. technol..pdf
PDFPompownia ścieków PB-1.pdf
PDFProfil kanału K.1 Brożec.pdf
PDFProfil kanału K.2, K.3, K.4 -Brożec.pdf
PDFProj. wykon. cz. elektr..pdf
PDFSchemat zasiilania pompowni PB-1.pdf
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf
PDFWarunki przyłączenia Brożec.pdf
PDFZest. przył.- Brożec.pdf

PDFOPIS TECHJNICZNY PLAC.pdf
PDFPLAN OREINTACYJNY PLAC.pdf
PDFPLAN SYTUCAYJNY PLAC.pdf
PDFPROFIL PLAC.pdf
 

Wersja XML