Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Tytuł projektu:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”

 

Cel operacji:

 

Poprawa poziomu i warunków życia mieszkańców wsi Brożec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości oraz budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na działce nr 1154/17. Działanie przyczynia się do wsparcia lokalnego rozwoju oraz do osiągnięcia celów środowiskowych (redukcja ścieków).

 

Program:

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Typ operacji:

 

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Poddziałanie:

 

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

 

System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych  o długości 2,398 km; zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 0,13 km

 

Okres realizacji projektu:

 

2017 – 2018

 

                   


 


                          
                      
                 

 

                                                        

 

 

Wersja XML