Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz złożonych petycji

PDFPetycja z dnia 30 października 2019r. w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanym dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi.pdf

PDFPetycja z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf
PDFOdpowiedź dotyczy petycji o wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.pdf

PDFPetycja z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych.pdf
PDFodpowiedz na petycję .pdf


PDFDr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacyjności i Przedsiębiorczości Fundacja - Petycja dot. serwisu Mikroporady.pl z dnia 2017-06-09.pdf

PDFWESTRAND M. Szatkowski Sp. J - Inicjatywa lepsze powietrze - petycja dot. Konferencji z dnia 10.07.2017r..pdf

PDFSzulc-Efekt Sp. z o.o. - Petycja dot. zakładki na stronie WWW - Wiarygodna Firma z dnia 12.07.2017.pdf

PDFSzuc-Efekt Sp. z o.o. – Petycja w sprawie wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii z dnia 13.09.2018r..pdf

PDFSzulc -Efekt sp. z o.o. - Petycja - Informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytorialnego... pdf

PDFEfekt-Szulc sp. z o.o. - Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Pzp, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywesyfikacji wykorzystywanego paliwa.pdf
 

Wersja XML