• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.1.2017.pdf


PDFinformacja z sesji otwarcia - Azbest 2017.pdf
 

PDFzapytanie ofertowe 20.06.2017.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie _Wykonawca.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości objętych zadaniem.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4453955
w tym miesiącu: 21047
dzisiaj: 384

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1