Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, stanowiących własność Gminy Walce na czas oznaczony do lat trzech, położonych w Brożcu ul. Reymonta 55, gmina Walce. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

PDFZarządzenie Nr Or 0050.34.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11 maja 2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf
 

Wersja XML