Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały

PDFUchwała Nr XXI.180.2017 z 15 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI.181.2017 z 15 marca 2017 w spr .zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce .pdf

PDFUchwała Nr XXI.182.2017 z 15 marca 2017 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.pdf

PDFUchwała Nr XXI.183.2017 z 15 marca 2017 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapob.bezdom.pdf

PDFUchwała Nr XXI.184.2017 z 15 marca 2017 w spr. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXI.185.2017 z 15 marca 2017 w spr. ustalenia kryteriów na drugi etap postęp.rekrut. do przedszk..pdf

PDFUchwała Nr XXI.186.2017 z 15 marca 2017 w spr. określe. kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół. podst.pdf

PDFUchwała Nr XXI.187.2017 z 15 marca 2017 w spr. dostosowania sieci szkół podst. i gimnajów do nowego ustroju szkolnego.pdf
 

Wersja XML