Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.10.16.2017.pdf


PDFWyjaśnienia_odpowiedzi do zapytania ofertowego ZP.271.10.16.2017.pdf


PDFZapytanie ofertowe nr ZP 271 10 16 2017.pdf

DOCXzał nr 1 Wzór oferty.docx

DOCXzał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx

DOCXzał nr 3 Wykaz usług.docx

DOCzał nr 4 Wykaz osób.docx.doc

DOCzał nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.docx.doc

PDFzał nr 6 umowa.pdf
 

Wersja XML