Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.29.1.2017.pdf


PDFZapytanie ofertowe nr ZP.271.29.1.2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 -Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 1 -Formularz ofertowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług.docx

PDFZałącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług.pdf

PDFZałącznik nr 3 -Umowa-projekt.pdf

DOCXZałącznik nr 4 -Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków.docx

Wersja XML