• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.29.1.2017.pdf


PDFZapytanie ofertowe nr ZP.271.29.1.2017.pdf

DOCXZałącznik nr 1 -Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 1 -Formularz ofertowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług.docx

PDFZałącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług.pdf

PDFZałącznik nr 3 -Umowa-projekt.pdf

DOCXZałącznik nr 4 -Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków.docx

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4415472
w tym miesiącu: 53705
dzisiaj: 298

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1