Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn. ”ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET”

 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 31.01.2017 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 13 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET.pdf

DOCXFormularz z uwagami do oferty 01-2017.docx
 

Wersja XML