Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016

PDFUchwała Nr XVIII.147.2016 z 23.11.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.148.2016 z 23.11.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.149.2016 z 23.11.2016r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walce pożyczki ....pdf

PDFUchwała Nr XVIII.150.2016 z 23.11.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII.151.2016 z 23.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII.152.2016 z 23.11.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.75.2015 w spr. określenia wzorów formularzy.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.153.2016 z 23.11.2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.154.2016 z 23.11.2016r. w sprawie określenia trybu powoływania człon. Gmin.j Rady Działalności Pożytku Publicz..pdf

PDFUchwała Nr XVIII.155.2016 z 23.11.2016r. w sprawie określenia szczegółówych kryteriów oceny wniosków inicjatywy lokalnej.pdf

 

Wersja XML